LukkyBuy

Sắp có trên appstore
Tải về

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

Khi nhận được phản ánh và các chứng từ chứng minh giao dịch. BQT sẽ thực hiện các công việc
sau:
- Tạm khóa tài khoản thành viên, bỏ các thông tin rao của thành viên trên lukkybuy.com. BQT
sẽ liên lạc với thành viên bị khiếu nại qua Email/ Điện thoại để yêu cầu giải trình thông tin.
Cung cấp thông tin khiếu nại của khách hàng để chủ tin đăng liên hệ.
- Thành viên bị khiếu nại sẽ phải chủ động liên hệ với khách hàng khiếu nại và giải quyết thỏa
đáng các khiếu nại đó. Sau khi đã giải quyết xong, thành viên bị khiếu nại liên lạc với BQT để
thông báo về tình hình. BQT sẽ liên hệ với thành viên/ khách hàng có khiếu nại để kiểm tra
thực tế.
- Sau 07 (bảy) ngày BQT đã dùng các hình thức liên lạc với nhà cung cấpmà nhà cung
cấpkhông có bất kỳ hành động nào thì BQT sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, đưa đối tác này vào
Blacklist, Chấm dứt hợp đồng đã ký kết nếu thành viên trả phí trên Lukkybuy.com, thông báo
chi tiết thông tin cá nhân của về thành viên này trên trang Lukkybuy.com để khách hàng và
các thành viên khác biết.
- Thành viên/ khách hàng có khiếu nại có thể tổng hợp hồ sơ (Tùy tính chất nghiêm trọng),
chuyển sang cơ quan chức năng yêu cầu pháp luật can thiệp và bảo vệ quyền lợi. BQT sẽ hỗ
trợ thành viên/ khách hàng có khiếu nại trong việc thống kê các thành viên/ khách hàng có
cùng khiếu nại. Đồng thời BQT cam kết sẽ hỗ trợ các cơ quan chức năng ngay khi có yêu cầu
từ các cơ quan này. BQT sẽ thông báo trên Lukkybuy.com về tiến trình xử lý vụ việc từ cơ
quan chức năng cho các thành viên được biết. Khi cơ quan chức năng có thông báo chính thức
vụ việc sẽ kết thúc.
BQT sẽ mở lại tài khoản cho thành viên bị khiếu nại trong trường hợp sau:
Nếu thành viên/ khách hàng có khiếu nại chấp nhận cách giải quyết của thành viên bị khiếu
nại đưa ra và sự việc đã được xử lý. Hoàn tất khiếu nại.

Deal sắp đầy

Scroll